>

Aktuellt

Aktuellt

Aktuellt

Ansökan om bidrag inför 2021 års bidragsbeslut

Årets ansökningsperiod om bidrag pågår under perioden 1 november till 31 december 2020. Ansökan om bidrag lämnas digitalt genom att följa den instruktion som finns under rubriken "Ansökan" i hemsidans meny.  

Informations- och diskussionsmöte inför 2020 års bidragsbeslut

- Torsdagen den 12 mars besöker stiftelsens styrelse Arholma för att likt tidigare år informera om förutsättningarna, och inhämta synpunkter och önskemål om behov, inför årets bidragsbeslut.

Plats: Båkbergsgården
Tid: Den 12 mars kl 10:30

Välkomna!

Ansökan om bidrag inför 2020 års bidragsbeslut

- Årets ansökningsperiod om bidrag pågår från den 1 november - 15 december 2019. Ansökan om bidrag lämnas digitalt enligt instruktion på denna hemsida under rubriken "Ansökan" i menyraden ovan.

Information inför nästa års bidragsbeslut kan läsas här: 
Styrelsen för Violet & Gösta Janssons stiftelse för bevarande av kulturarvet på Arholma Ö inbjuder till ett informations-/diskussionsmöte inför 2019 års bidragsbeslut.

Datum: Fredagen den 22 mars
Tid:       kl 10:45
Plats:    Båkbergsgården

Välkomna!
- Årets ansökningsperiod om bidrag pågår från den 1 november 2018 – 30 december 2018. Ansökan om bidrag lämnas digitalt genom denna hemsida under rubriken ”Ansökan”. Läs mer

Information avseende ansökan kan läsas här: 
- Stiftelsens styrelse påminner de som tilldelats bidrag under innevarande år att inkomma med rekvisition om utbetalning före 2018 års utgång.
Violet och Gösta bodde i Väddö Backa och bostaden såldes efter Violets bortgång. De nya ägarna hyr ut bostaden för olika ändamål och har döpt huset till Villa Violet. Besök gärna deras hemsida Villa Violet 

För mer information om Arholma och vad som händer på ön, besök gärna Arholma´s egna hemsida: Arholma.nu