>

Aktuellt

Aktuellt

Aktuellt


Informations- och diskussionsmöte inför 2023 års bidragsbeslut

Inför 2023 års bidragsbeslut inbjuder Stiftelsen till ett öppet 
informations- och diskussionsmöte.

Var: Båkbergsgården Arholma
När: Fredagen den 17 mars kl 10:30

Välkomna!

Med vänlig hälsning,
Styrelsen


Ansökan om bidrag inför 2023 års bidragsbeslut

Ansökningsperioden inför 2023 års bidragsbeslut pågår under perioden 1 november 2022 till den 31 december 2022.
Välkommen att lämna din ansökan genom att följa instruktionen som finns under rubriken "Ansökan" i menyraden ovan.

Vi påminner de som under innevarande år beviljats bidrag om att, om så inte redan skett, senast den 31 december inkomma med rekvisition för utbetalning.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Informations- och diskussionsmöte inför 2022 års bidragsbeslut

- Fredagen den 1 april besöker stiftelsens styrelse Arholma för att likt tidigare år informera om förutsättningarna, och inhämta synpunkter och önskemål om behov, inför årets bidragsbeslut.

Plats: Båkbergsgården
Tid: Den 1 april kl 10:30

Välkomna!

Viktig information om hemsidans funktion för ansökan om bidrag

Vi har idag blivit informerad om att inskickade ansökningar om bidrag genom funktionen på hemsidan inte kommit fram till stiftelsen. Det är oklart under hur lång tid denna funktion legat nere. Problemet skall nu vara avhjälpt. Tyvärr finns inga av de eventuella ansökningar eller rekvisitioner som skickats in under perioden kvar.

Stiftelsen uppmanar därför alla som under hösten 2021 skickat in en ansökan om-  eller en rekvisition om utbetalning av-  bidrag att skicka in dessa på nytt.

Vi beklagar det inträffade.  

Med vänlig hälsning,
Styrelsen  

Ansökan om bidrag inför 2022 års bidragsbeslut

Ansökningsperioden inför 2022 års bidragsbeslut pågår under perioden 1 november 2021 till den 31 december 2021.

Välkommen att lämna din ansökan digitalt genom att följa instruktionen som finns under rubriken "Ansökan" i menyraden ovan. 

Med vänlig hälsning,
Styrelsen  

Information om 2021 års bidrag

Inför årets beslut om bidrag har det inkommit nio ansökningar om totalt 709 000 kr från Arholmas föreningar och boende. Styrelsen imponeras av den mångfald och initiativkraft som kommer till uttryck i beskrivningen av de olika projekt som ansökningarna avser.
Violet & Göstas stiftelse har sedan 2014 haft glädjen att kunna bidra med ca 2 000 000 kr till förmån för genomförandet av olika projekt på Arholma.
Varje år fastställs en bidragsram som baseras på stiftelsens redovisade resultat närmast föregående räkenskapsår. Stiftelsens intäkter utgörs av mottagna aktieutdelningar och räntor.
Under inledningen av 2020 spreds corona viruset som en löpeld över världen med ofattbara följder för många människor. Utbrottet av pandemin bidrog även till en abrupt och djup nedgång för den ekonomiska aktiviteten i världsekonomin. Många företag beslutade under våren att avstå från att lämna aktieutdelning under 2020.
Violet & Gösta Janssons stiftelse redovisar avsevärt lägre intäkter och resultat för 2020 jämfört med tidigare år. Årets bidragsram har reducerats till ca 100 tkr.

Styrelsen avser att under april månad lämna besked om vilka projekt som beviljats bidrag.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen  

Ansökan om bidrag inför 2021 års bidragsbeslut

Årets ansökningsperiod om bidrag pågår under perioden 1 november till 31 december 2020. Ansökan om bidrag lämnas digitalt genom att följa den instruktion som finns under rubriken "Ansökan" i hemsidans meny.  

Informations- och diskussionsmöte inför 2020 års bidragsbeslut

- Torsdagen den 12 mars besöker stiftelsens styrelse Arholma för att likt tidigare år informera om förutsättningarna, och inhämta synpunkter och önskemål om behov, inför årets bidragsbeslut.

Plats: Båkbergsgården
Tid: Den 12 mars kl 10:30

Välkomna!

Ansökan om bidrag inför 2020 års bidragsbeslut

- Årets ansökningsperiod om bidrag pågår från den 1 november - 15 december 2019. Ansökan om bidrag lämnas digitalt enligt instruktion på denna hemsida under rubriken "Ansökan" i menyraden ovan.

Information inför nästa års bidragsbeslut kan läsas här: 
Styrelsen för Violet & Gösta Janssons stiftelse för bevarande av kulturarvet på Arholma Ö inbjuder till ett informations-/diskussionsmöte inför 2019 års bidragsbeslut.

Datum: Fredagen den 22 mars
Tid:       kl 10:45
Plats:    Båkbergsgården

Välkomna!
- Årets ansökningsperiod om bidrag pågår från den 1 november 2018 – 30 december 2018. Ansökan om bidrag lämnas digitalt genom denna hemsida under rubriken ”Ansökan”. Läs mer

Information avseende ansökan kan läsas här: 
- Stiftelsens styrelse påminner de som tilldelats bidrag under innevarande år att inkomma med rekvisition om utbetalning före 2018 års utgång.
Violet och Gösta bodde i Väddö Backa och bostaden såldes efter Violets bortgång. De nya ägarna hyr ut bostaden för olika ändamål och har döpt huset till Villa Violet. Besök gärna deras hemsida Villa Violet 

För mer information om Arholma och vad som händer på ön, besök gärna Arholma´s egna hemsida: Arholma.nu