Violet & Gösta Janssons Stiftelse

Informations- och diskussionsmöte inför 2024 års bidragsbeslut

Inför 2024 års bidragsbeslut inbjuder Stiftelsen till ett öppet informations- och diskussionsmöte.

Var: Båkbergsgården Arholma

När: Fredagen den 15 mars kl 10:30

Välkomna!
Styrelsen

Fler Aktuellt