Violet & Gösta Janssons Stiftelse

Informations- och diskussionsmöte inför 2022 års bidragsbeslut

– Fredagen den 1 april besöker stiftelsens styrelse Arholma för att likt tidigare år informera om förutsättningarna, och inhämta synpunkter och önskemål om behov, inför årets bidragsbeslut.

Plats: Båkbergsgården
Tid: Den 1 april kl 10:30

Välkomna!

Fler Aktuellt