ANSÖKAN

Kriterier

Under perioden den 1 november – 31 december varje år finns det möjlighet att ansöka om bidrag från stiftelsen genom att fylla i och skicka in en ansökan med hjälp av formuläret på denna sida, bilagor kan vid behov infogas till ansökan. Varje ansökan skall avse ett väl definierat projekt/ändamål. Den sökande är dock välkommen att inkomma med fler än en ansökan. Beslut om bidrag lämnas nästföljande år, vanligtvis under april månad. För att din ansökan skall beaktas bör ändamålet vara av allmännyttig karaktär, och din ansökan skall omfatta följande information:

  • Ansökningsformuläret skall vara komplett ifyllt
  • En kort beskrivning av ändamålet för bidraget
  • En finansieringsplan innehållande eventuellt andra finansiärer
  • En budget för projektets genomförande där det framgår i vilken del det sökta bidraget skall användas
  • Om det projekt bidraget avser kommer att genomföras under en period som spänner över två år, skall det sökta bidraget fördelas i önskade årliga utbetalningsbelopp.

Rekvisition av beviljat bidrag

Utbetalning av bidrag sker efter att stiftelsen mottagit en komplett ifylld och vederbörligen undertecknad rekvisitionsblankett med bilagor som styrker projektets genomförande (så som kvitton etc).

Om inte annat överenskommits återgår bidrag som inte rekvirerats för utbetalning under det kalenderår som bidraget beviljades till stiftelsen.

Välkommen med din ansökan.

Rekvisitionsblankett:

Ansökan

Avser 1 eller 2 års bidrag
Om ansökan avser flerårsbidrag skall det sökta beloppet fördelas i önskade årliga belopp.
I separat bilaga skall lämnas beskrivning av; motiv för bidraget, andra finansieringskällor, tänkt budget för hela projektet samt specificering av det sökta beloppet;
Läs vår policy.