LÄMNADE BIDRAG

Genomförda projekt

Sedan 2015 har VGJ Stiftelse beviljat bidrag till ett sammanlagt värde av ca 3 000 000 kr, varav 342 000 kr under 2023. Nedan följer ett urval bland de projekt som kunnat genomföras genom ekonomiskt bidrag från stiftelsen.

 • Bland de projekt som beviljades bidrag under 2023 kan nämnas; driftstöd för öppethållande av Båken, risvasar för främjande av abborrbeståndet, musik & teater evenemang, bekostnad för vård av öns öppna kulturlandskap,  återvinningstation samt midsommarfirandet.
 • Under 2022 hade stiftelsen nöjet att bidra till; en ny drivmedelsstation för båtar vid Arholma brygga, renovering av lotshamnen i Simpnäs, musikarrangemang såsom en festival till minne av Leo Berlin, skapandet av ett digitalt museum på Arholma, driftstöd till Arholma båk samt till de traditionella firandet av midsommar, Arholmadagen och lokalbefolkningens sillunch under sensommaren.
 • Bland de bidrag som beviljats under 2021 kan nämnas; ett projekt för att skapa fler båtplatser i Österhamn inkluderande flytt och bevarande av den gamla kofärjan, upprustning av badstränder samt bekostnad av att förnya skyltningen utmed Arholmas vägar.
 • Bykvarnen, Arholmas enda kvarvarande väderkvarn som renoverades på stiftelsen bekostad.
 • Renovering av bryggorna vid, Arholma handel, Österhamn och Arholma norra brygga.
 • Upprustning av den gamla väntsalen intill Arholma brygga, bänkar utplacerade på ön samt renovering av Båkbergsgårdens fönster.
 • Kyrkan har beviljats ett antal bidrag, bland andra för renovering av kyrkbänkarna, kyrkporten, vapenhuset samt inköp av en flygel och en folkmusikkonsert till minne av Arholmaprofilen och spelmannen Simes Ville.
 • Bidrag till minneslunden och projektet Utsikten som uppförts genom renovering och ombyggnad av militärbunkern på Talludden som sedan smyckats med en vacker kompassros i granit.
 • Inköp av utrustning till Arholma brandförsvar.
 • Hjärtstartare och utbildning därtill, strategiskt utplacerade på ön.
 • En ny ståtlig midsommarstång som av tradition tillverkas på ön av en för ändamålet utvald gran från Arholma.
 • En rad återkommande musikarrangemang, såsom Sommarvågor, som anordnas av boende på ön.