Integritetspolicy

Integritets
policy

Integritetspolicy

för Violet och Gösta Janssons Stiftelse för bevarande av kulturarvet på Arholma Ö

Violet och Gösta Janssons Stiftelse värnar om den personliga integriteten. Vi har därför tagit fram denna integritetspolicy, som beskriver hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. Integritetspolicyn beskriver även vilka rättigheter du har gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

All vår behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med vår integritetspolicy och gällande lagstiftning avseende dataskydd. Vi ber dig noggrant läsa igenom integritetspolicyn, innan du delar med dig av dina personuppgifter. För ytterligare information hänvisar vi till www.datainspektionen .se

Vem som omfattas av integritetspolicyn

Den här integritetspolicyn beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter som avser

 1. Sökanden till anslag från stiftelsen och kontaktpersoner för sökanden som är juridiska personer samt övriga personer som berörs av ansökningar
 2. Stiftelsens existerande eller potentiella avtalsparter såsom leverantörer och samarbetspartners samt kontaktpersoner för sådana avtalsparter, som är juridiska personer
 3. Besökare på vår hemsida vgjstiftelse.se
 4. Mottagare av informationsutskick och bidragsbeslut
 5. Övriga som på något sätt är i kontakt med oss

Vilka personuppgifter som vi hanterar

 • Identitetsinformation – t ex namn, personnummer, identitetshandlingar
 • Kontaktinformation – t ex postadress, telefonnummer, mobilnummer, e-postadress, titel, yrkesroll, arbetsplats
 • Bilder som du delar med dig till oss eller som vi tar med ditt samtycke
 • Ekonomiinformation – kostnadsspecifikationer, kontouppgifter och annan betalningsinformation och historik

Information från dig

 • Vi samlar huvudsakligen in personuppgifter direkt eller indirekt från dig på olika sätt både online och off-line t ex
 • När du eller en organisation som du är kontaktperson för ansöker om anslag från oss
 • När vi träffas vid möten och övriga evenemang
 • När du registrerar dig som mottagare av informationsmaterial eller deltar i ett evenemang
 • När du besöker oss på våra sociala medier eller på vår hemsida
 • När du kontaktar oss vi e-post, brev, sms, telefon eller personligen eller på annat sätt kontaktar oss

 

Genom att registrera dig på www.vgjstiftelse.se godkänner du att de personuppgifter som du lämnar får behandlas av Stiftelsen för de ändamål som angivits ovan. Därutöver kan vi komma att behandla andra personuppgifter som lämnas av dig.

Hur länge vi sparar personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter under den period som ansökan avser och därefter sparar vi uppgifterna i högst 10 år. När vi sparar personuppgifter för andra syften, t ex på grund av lagstiftning och bokföring, kan andra regler gälla.

Vilka som får tillgång till personuppgifterna

Styrelsen har tillgång till personuppgifterna och om vi skulle behöva dela personuppgifterna med andra utanför Stiftelsen, kommer vi att inhämta samtycke.

Om du önskar mer information om vilka personuppgifter om dig som Stiftelsen behandlar eller om du önskar rättelse av dina personuppgifter, kan du skicka en skriftlig undertecknad begäran ställd till Violet och Gösta Janssons Stiftelse, Bergagatan 19, 752 39 Uppsala.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka en skriftligt undertecknad begäran ställd till Stiftelsens adress enligt ovan eller meddela oss via e-post.

Personuppgiftsansvarig är Violet och Gösta Janssons Stiftelse för bevarande av kulturarvet på Arholma Ö, organisationsnummer 802477-9376

Violet och Gösta Janssons Stiftelse för bevarande av kulturarvet på Arholma Ö

Version 1