Violet & Gösta Janssons Stiftelse

Ansökan om bidrag inför 2022 års bidragsbeslut

Ansökningsperioden inför 2022 års bidragsbeslut pågår under perioden 1 november 2021 till den 31 december 2021.

Välkommen att lämna din ansökan digitalt genom att följa instruktionen som finns under rubriken ”Ansökan” i menyraden ovan.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Fler Aktuellt