Violet & Gösta Janssons Stiftelse

Ansökningsperioden inför 2024 års beslut om bidrag

Ansökningsperioden inför 2024 års bidragsbeslut pågår under perioden 1 november 2023 till den 31 december 2023.
Välkommen att lämna din ansökan genom att följa instruktionen som finns under rubriken ”Ansökan” i menyraden ovan.

Vi påminner de som under innevarande år beviljats bidrag om att, om så inte redan skett, senast den 31 december inkomma med rekvisition för utbetalning.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Fler Aktuellt