Violet & Gösta Janssons Stiftelse

Ansökan om bidrag inför 2023 års bidragsbeslut

Ansökningsperioden inför 2023 års bidragsbeslut pågår under perioden 1 november 2022 till den 31 december 2022.
Välkommen att lämna din ansökan genom att följa instruktionen som finns under rubriken ”Ansökan” i menyraden ovan.

Vi påminner de som under innevarande år beviljats bidrag om att, om så inte redan skett, senast den 31 december inkomma med rekvisition för utbetalning.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Fler Aktuellt