Violet & Gösta Janssons Stiftelse

Informations- och diskussionsmöte inför 2023 års bidragsbeslut

Inför 2023 års bidragsbeslut inbjuder Stiftelsen till ett öppet
informations- och diskussionsmöte.

Var: Båkbergsgården Arholma
När: Fredagen den 17 mars kl 10:30

Välkomna!

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Fler Aktuellt