Violet & Gösta Janssons Stiftelse

Stiftelsens styrelse påminner

Stiftelsens styrelse påminner de som tilldelats bidrag under innevarande år att inkomma med rekvisition om utbetalning före 2018 års utgång.

Fler Aktuellt