Violet & Gösta Janssons Stiftelse

Möte inför 2020 års bidragsbeslut

Informations- och diskussionsmöte inför 2020 års bidragsbeslut
– Torsdagen den 12 mars besöker stiftelsens styrelse Arholma för att likt tidigare år informera om förutsättningarna, och inhämta synpunkter och önskemål om behov, inför årets bidragsbeslut.

Plats: Båkbergsgården
Tid: Den 12 mars kl 10:30

Välkomna!

Fler Aktuellt