Violet & Gösta Janssons Stiftelse

Möte inför 2019 års bidragsbeslut

Styrelsen för Violet & Gösta Janssons stiftelse för bevarande av kulturarvet på Arholma Ö inbjuder till ett informations-/diskussionsmöte inför 2019 års bidragsbeslut.

Datum: Fredagen den 22 mars
Tid:       kl 10:45
Plats:    Båkbergsgården

Välkomna!

Fler Aktuellt