Violet & Gösta Janssons Stiftelse

Information om 2021 års bidrag

Inför årets beslut om bidrag har det inkommit nio ansökningar om totalt 709 000 kr från Arholmas föreningar och boende. Styrelsen imponeras av den mångfald och initiativkraft som kommer till uttryck i beskrivningen av de olika projekt som ansökningarna avser.
Violet & Göstas stiftelse har sedan 2014 haft glädjen att kunna bidra med ca 2 000 000 kr till förmån för genomförandet av olika projekt på Arholma.
Varje år fastställs en bidragsram som baseras på stiftelsens redovisade resultat närmast föregående räkenskapsår. Stiftelsens intäkter utgörs av mottagna aktieutdelningar och räntor.
Under inledningen av 2020 spreds corona viruset som en löpeld över världen med ofattbara följder för många människor. Utbrottet av pandemin bidrog även till en abrupt och djup nedgång för den ekonomiska aktiviteten i världsekonomin. Många företag beslutade under våren att avstå från att lämna aktieutdelning under 2020.
Violet & Gösta Janssons stiftelse redovisar avsevärt lägre intäkter och resultat för 2020 jämfört med tidigare år. Årets bidragsram har reducerats till ca 100 tkr.

Styrelsen avser att under april månad lämna besked om vilka projekt som beviljats bidrag.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Fler Aktuellt