Ansökningsperioden inför 2024 års beslut om bidrag

Ansökningsperioden inför 2024 års bidragsbeslut pågår under perioden 1 november 2023 till den 31 december 2023. Välkommen att lämna din ansökan genom att följa instruktionen som finns under rubriken ”Ansökan” i menyraden ovan. Vi påminner de som under innevarande år beviljats bidrag om att, om så inte redan skett, senast den 31 december inkomma med […]

Ansökan om bidrag inför 2023 års bidragsbeslut

Ansökningsperioden inför 2023 års bidragsbeslut pågår under perioden 1 november 2022 till den 31 december 2022. Välkommen att lämna din ansökan genom att följa instruktionen som finns under rubriken ”Ansökan” i menyraden ovan. Vi påminner de som under innevarande år beviljats bidrag om att, om så inte redan skett, senast den 31 december inkomma med […]

Informations- och diskussionsmöte inför 2022 års bidragsbeslut

– Fredagen den 1 april besöker stiftelsens styrelse Arholma för att likt tidigare år informera om förutsättningarna, och inhämta synpunkter och önskemål om behov, inför årets bidragsbeslut. Plats: Båkbergsgården Tid: Den 1 april kl 10:30 Välkomna!

Viktig information om hemsidans funktion för ansökan om bidrag

Vi har idag blivit informerad om att inskickade ansökningar om bidrag genom funktionen på hemsidan inte kommit fram till stiftelsen. Det är oklart under hur lång tid denna funktion legat nere. Problemet skall nu vara avhjälpt. Tyvärr finns inga av de eventuella ansökningar eller rekvisitioner som skickats in under perioden kvar. Stiftelsen uppmanar därför alla […]

Ansökan om bidrag inför 2022 års bidragsbeslut

Ansökningsperioden inför 2022 års bidragsbeslut pågår under perioden 1 november 2021 till den 31 december 2021. Välkommen att lämna din ansökan digitalt genom att följa instruktionen som finns under rubriken ”Ansökan” i menyraden ovan. Med vänlig hälsning, Styrelsen

Information om 2021 års bidrag

Inför årets beslut om bidrag har det inkommit nio ansökningar om totalt 709 000 kr från Arholmas föreningar och boende. Styrelsen imponeras av den mångfald och initiativkraft som kommer till uttryck i beskrivningen av de olika projekt som ansökningarna avser. Violet & Göstas stiftelse har sedan 2014 haft glädjen att kunna bidra med ca 2 […]

Ansökan om bidrag inför 2021 års bidragsbeslut

Årets ansökningsperiod om bidrag pågår under perioden 1 november till 31 december 2020. Ansökan om bidrag lämnas digitalt genom att följa den instruktion som finns under rubriken ”Ansökan” i hemsidans meny.

Möte inför 2020 års bidragsbeslut

Informations- och diskussionsmöte inför 2020 års bidragsbeslut – Torsdagen den 12 mars besöker stiftelsens styrelse Arholma för att likt tidigare år informera om förutsättningarna, och inhämta synpunkter och önskemål om behov, inför årets bidragsbeslut. Plats: Båkbergsgården Tid: Den 12 mars kl 10:30 Välkomna!