>

Lämnade bidrag

Genomförda projekt

Genomförda projekt

Sedan 2015 har VGJ Stiftelse beviljat bidrag till ett sammanlagt värde av ca 2 200 000 kr, varav 95 000 kr under 2021. Nedan följer ett urval bland de projekt som kunnat genomföras genom ekonomiskt bidrag från stiftelsen.

  • Bland de bidrag som beviljats under 2021 kan nämnas; ett projekt för att skapa fler båtplatser i Österhamn inkluderande flytt och bevarande av den gamla kofärjan, upprustning av badstränder samt bekostnad av att förnya skyltningen utmed Arholmas vägar.   
  • Bykvarnen, Arholmas enda kvarvarande väderkvarn som renoverades på stiftelsen bekostad.
  • Renovering av bryggorna vid, Arholma handel, Österhamn och Arholma norra brygga.
  • Upprustning av den gamla väntsalen intill Arholma brygga, bänkar utplacerade på ön samt renovering av Båkbergsgårdens fönster. 
  • Kyrkan har beviljats ett antal bidrag, bland andra för renovering av kyrkbänkarna, kyrkporten, vapenhuset samt inköp av en flygel och en folkmusikkonsert till minne av Arholmaprofilen och spelmannen Simes Ville.
  • Bidrag till minneslunden och projektet Utsikten som uppförts genom renovering och ombyggnad av militärbunkern på Talludden som sedan smyckats med en vacker kompassros i granit.
  • Inköp av utrustning till Arholma brandförsvar.
  • Hjärtstartare och utbildning därtill, strategiskt utplacerade på ön.
  • En ny ståtlig midsommarstång som av tradition tillverkas på ön av en för ändamålet utvald gran från Arholma.
  • En rad återkommande musikarrangemang, såsom Sommarvågor, som anordnas av boende på ön.