>

Lämnade bidrag

Genomförda projekt

Genomförda projekt

Sedan 2015 har VGJ Stiftelse beviljat bidrag till ett sammanlagt värde av ca 1 850 000 kr, varav 488 600 kr under 2019. Nedan följer ett urval bland de projekt som kunnat genomföras genom ekonomiskt bidrag från stiftelsen.

  • Bykvarnen, Arholmas enda kvarvarande väderkvarn som renoverades på stiftelsen bekostad.
  • Kyrkan har beviljats ett antal bidrag, bland andra för renovering av kyrkbänkarna, inköp av en flygel och en folkmusikkonsert till minne av Arholmaprofilen och spelmannen Simes Ville.
  • Bidrag till minneslunden och projektet Utsikten som uppförts genom renovering och ombyggnad av militärbunkern på Talludden.
  • Hjärtstartare och utbildning därtill som finns utplacerade på strategiska platser på Arholma.
  • En ny ståtlig midsommarstång som av tradition tillverkas på ön av en för ändamålet utvald gran från Arholma.
  • En rad återkommande musikarrangemang, såsom Sommarvågor, som anordnas av boende på ön.