Välkommen till

Violet & Gösta Janssons Stiftelse för

bevarande av kulturarvet på Arholma Ö

VGJ Stiftelsen

I makarna Violet och Gösta Janssons gemensamma testamente är stiftelsens ändamålsparagraf formulerad enligt följande;

”Stiftelsen skall ha till syfte att bevara den gamla miljön på ön Arholma och hålla traditionerna vid liv och se till att ön förblir levande och att projekt för detta ändamål skall stödjas med ekonomiska bidrag från stiftelsen.”

Den löpande inriktningen på de projekt som tilldelas bidrag från stiftelsen skall i allt väsentligt vara till allmän glädje för de idag och i framtiden boende på Arholma ö och dess besökare.